Catalogus - elektriciteit volgens winning

  mPt/eenheid
uit aardgas, gasturbine 10MW (wereld) kWh 65
uit aardgas, STEG-centrale (Europa) kWh 37
uit bagasse, suikerriet, aan suikerraffinaderij kWh 7
uit bagasse, zoete sorghum, aan distillatie kWh 14
uit industrieel gas Oost Europa (CENTREL) kWh 119
uit kernenergie kWh 2
uit olie kWh 84
uit steenkool kWh 91
uit waterkracht (België) kWh 0.5
uit waterkracht (Zwitserland) kWh 0.5
uit windenergie (mix Europa) kWh 2
uit windenergie 2 MW offshore (Europa) kWh 2
uit windenergie 800 kW (Europa) kWh 2
uit zonne-energie, gevel m-si (monokristallijne cellen) kWh 12
uit zonne-energie, gevel p-si (polykristallijne cellen) kWh 11
uit zonne-energie, plat dak m-si (monokristallijne cellen) kWh 9
uit zonne-energie, plat dak p-si (polykristallijne cellen) kWh 8
uit zonne-energie, schuin dak m-si (monokristallijne cellen) kWh 9
uit zonne-energie, schuin dak p-si (polykristallijne cellen) kWh 7