Wat is de Ecolizer?

De Ecolizer is een ecodesign ontwerptool en richt zich tot alle ontwerpers en bedrijven die de milieu-impact van hun producten willen kennen en aanpakken.

Met de Ecolizer berekent u snel en eenvoudig de milieu-impact van uw product. U kunt zowel de totale milieu-impact, als de impact per fase in de levenscyclus van een product berekenen. Zo kunt u een levenscyclusfase met een hoge milieu-impact gericht aanpakken. Naast de individuele analyse van een product, kan u ook de score van producten met elkaar vergelijken.

Hoe werkt de Ecolizer?

De milieu-impact wordt berekend aan de hand van alle materialen, processen, verpakkingen, transportmodi die toegepast worden tijdens de levenscyclus van uw product. U vult deze informatie in, de Ecolizer doet het rekenwerk voor u en geeft de milieu-impact weer in één cijfer.

Om een goed idee te krijgen over wat de Ecolizer allemaal kan, kunt u de uitgewerkte cases raadplegen.